Azerbaycan Slayvan Üniversitesi

Azerbaycan Ekonomisi

Azerbaycan Ekonomisi, 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan özellikle geçiş dönemini yaşadığı dönemlerde ekonomik anlamda gerile...

Azerbaycan Ekonomisi

Azerbaycan Ekonomisi

Azerbaycan Ekonomisi

Azerbaycan ekonomisi, 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan özellikle geçiş dönemini yaşadığı dönemlerde ekonomik anlamda gerilemiştir. Zamanla Azerbaycan ekonomik anlamda gelişim göstermiştir. Karışık iklim tiplerini bünyesinde barındırıyor olması tarımsal ürün çeşitliliğinin artmasına zemin hazırlamaktadır. Elverişli doğal topraklar sayesinde farklı farklı tarım ürünleri ile ekonomik gelişme sağlamaktadır.

Mevcut topraklar ve iklim koşulları bugünün gıda ihtiyacına büyük anlamda cevap verebildiği gibi geleceğin gıda sektöründe de ülke olarak büyük ve ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Azerbaycan’ın ekonomisinin temelinde tarım ve hayvancılık yatmaktadır. Doğal kaynaklar, sanayi, dış ticaret ve enerji de Azerbaycan’ın ekonomisini geliştirmede yararlanılan kaynaklar arasındadır. Azerbaycan’ın iklim koşulları tarım yapabilmeye son derece müsaittir. Yetiştirilen tarım ürünleri arasında pamuk, pirinç, tahıl, meyveler, sebzeler, tütün, üzüm yer almaktadır.

Tarım ve Hayvancılık

Tarımdan sonra hayvancılıktan da ekonomide yararlanılmaktadır. Hayvancılıkta da büyükbaş hayvancılık, domuz, keçi ve koyun yer almaktadır. Kür ve Araz nehirleri üzerinde balıkçılık yapılmaktadır. Hammadde yatakları bakımından Azerbaycan oldukça zengin bir profile sahiptir. Endüstri kolları olarak petrol, doğalgaz, petrol ürünleri, çelik demir yatakları, kimyasallar, çimento, tekstil ve petrokimyasallardan yararlanılarak da ekonominin gelişmesi sağlanmaktadır.

Coğrafi konumu son derece iyi olan Azerbaycan aynı zamanda enerji kaynağı rezervleri bakımından da oldukça zengindir. Petrol-doğalgaz sektörünün önemli olduğu Azerbaycan’ın ekonomisi 2013 yılında % 3,5 oranına çıkmıştır. Petrol sektöründeki olumlu gelişmeler Azerbaycan’ın uluslararası konumunu koruyucu rol üstlenmektedir.

Hazar Denizi’ndeki Kafkasya’daki en büyük bağımsız cumhuriyetlerden biri olan Azerbaycan, 83.000 mil karelik bir alanı kaplamaktadır. Kuzeyde Rusya, güneyde İran ve batıda Gürcistan ile komşudur. Azerbaycan’ın başkenti Bakü, en büyük şehri de Bakü’dür. Azerbaycan hem İran hem de Gürcistan ile sınır komşusu olduğu için Kafkaslar bölgesinde stratejik bir öneme sahiptir.

Azerbaycan ekonomisi, petrol ve doğal gaz dahil olmak üzere büyük ölçüde doğal kaynaklara bağımlıdır. Hükümet verilerine göre, Azerbaycan’ın GSYİH’sının yüzde 99’u petrol ve doğal gaz üretiminden geliyor. Bu, Azerbaycan’ı doğal kaynaklara dayalı GSYİH açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri yapıyor. Ancak bu zenginlik, yetkililer arasında yolsuzluk ve cömert yaşam nedeniyle kırgınlıklara neden oldu. Buna rağmen Azerbaycan, toplam yüzölçümü ile ölçüldüğünde Avrupa’nın en kalabalık ülkelerinden biri olmaya devam ediyor.

Azerbaycan’ın ana ihracatı, Hazar Denizi’nin altındaki Azerbaycan topraklarından çıkarılan petrol ve doğalgazdır. Bu nedenle Azerbaycan, dünyanın önde gelen enerji ihraç eden ülkelerinden biridir. Azerbaycan, enerji ihracatına ek olarak, tarım sektöründen kültürlü süt ürünleri, meyve, sebze ve lif ihraç etmektedir. Ayrıca imalat sektörlerinden koyun kılından yapılan halı ve yünlü ürünleri de ihraç etmektedirler. Azerbaycan, dünyaya mal ihraç etmenin yanı sıra, ekonomik kalkınma için gerekli olan endüstriyel ve değerli metaller, makineler ve diğer malzemeleri de ithal ediyor.

Azerbaycan hükümeti, petrol zenginliği nedeniyle gelirinin büyük bir kısmını askeri harcamalara harcıyor. Aslında, Azerbaycan’ın GSYİH’sının yaklaşık yüzde 35’i her yıl askeri harcamalara gidiyor. Bu yüksek maliyet, birçok kişinin Azerbaycan’ı ekonomisine daha fazla yatırım yapmadığı için eleştirmesine neden oldu. Bunun yerine, fazla paralarını askeri genişlemeye ve yurtiçinde ve yurtdışında muhalefeti bastırmaya harcıyorlar. Azerbaycan hükümeti, kendi ülkesindeki muhalefeti bastırmak için, parasının büyük bir kısmını AZ PREDATOR programı aracılığıyla kendi vatandaşlarının güvenliğini sağlamaya harcıyor.

Ekonomiyi iyileştirmek için Azerbaycan hükümeti son yıllarda çeşitli reform girişimleri gerçekleştirdi. Girişimlerden biri, işletmelerin Azerbaycan’da üretim fırsatları planlamasına yardımcı olmak için ülke içinde sendikalar kurmaktı. Bir başka reform girişimi, yollar ve tren ağları inşa ederek ülke içinde ulaşımın iyileştirilmesine yardımcı oldu. Azerbaycan hükümeti, ekonomisini daha da geliştirmek için, tüketim mallarının fiyatlarını birkaç yıl boyunca dondurarak yaşam maliyetlerini düşürdü. Ayrıca işletmeler için vergileri düşürdüler ve işletmeleri karlarını ülkelerindeki büyüme fırsatlarına yeniden yatırmaya teşvik ettiler.

Petrol ve doğal gaz gibi doğal kaynaklar açısından zengin olmasına rağmen, Azerbaycan ekonomisi diğer Sovyet sonrası dönemlere kıyasla nispeten fakirdir. ülkeler. Ekonomiyi büyütmek için Azerbaycan hükümeti birkaç reform girişimini hayata geçirdi – ancak son zamanlarda sonuç vermeye başladılar. Bu girişimleri hala işleyen yasalar haline getirirken, diğer Sovyet sonrası ülkeler, benzer planları uygulama açısından ekonomik olarak onlardan öndeler.

Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!