Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi bölüm birincisi olanlara eğitim bursu fırsatları tanıyan bir üniversite...

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ’nin 1930’da farklı bölümlere ayrılması ile iktisat bölümünün bağımsız olarak kurulmasına yönelik yapılan çalışmalarla, Azerbaycan üniversiteleri bünyesi dışında bağımsız Azerbaycan Ticaret Kooperatifçilik Enstitüsü kurulmuştur. 1933 yılı itibarıyla İktisadi Planlama, Sovyet Yapılandırılması, Hukuk, Maliye ve Sosyalist Muhasebe gibi bölümleri de bünyesine ekleyen enstitü, Azerbaycan Halk İktisat Enstitüsü adını alarak eğitim hayatına devam etmiştir. 1941 yılında yaşanan 2. Dünya Savaşı sırasın 4 yıllık süre zarfında Azerbaycan Devlet Üniversitesi ile birleşmiş ve bu şekilde eğitimine devam etmiştir.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Hakkında Genel Bilgi

1959-1966 yıllarında eğitim faaliyetleri askıya alınan enstitü, daha sonra Azerbaycan Halk İktisat Enstitüsü adıyla tekrar bağımsız yapıya kavuşmuş ve 1987 yılına kadar da bu şekilde hizmet vermeye devam etmiştir. Azerbaycan eğitim sistemi genelinde merkez konuma sahip olan enstitü 1987-1990 döneminde Leningrad Maliye İktisat Enstitüsü’nün Bakü şubesi adı altında hizmet vermiş olsa da, 1990’da Azerbaycan Devlet İktisat Enstitüsü ve 2000 yılında da son olarak Bakü Ticaret Enstitüsü ile birleşik yapıda Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi halini almıştır.

Azerbaycan üniversite eğitiminde çağdaş ve bilimsel araştırmaya dayalı eğitim anlayışı ile dikkat çektiği kadar tam teşekküllü hastanesinde tüm öğrencilerine ve vatandaşlara verdiği sağlık hizmetleriyle de farkını ortaya koyan Azerbaycan İktisat Üniversitesi, okul öğrencilerinin tüm muayene masraflarını da bizzat karşılamaktadır. Azerbaycan Üniversitesi bilimsel araştırmayı destekleyen eğitim tutumunu göstermek için öğrencilerine üst düzey araştırma yapma imkanı sunan zengin içerikli bir kütüphaneye de sunmaktadır. Azerbaycanda okumak isteyen öğrenciler için büyük bir avantaj olan bu kütüphanede, 200 binden fazla akademik yayın, kitap ve bilimsel makale bulunmaktadır.

Eurostar Azerbaycan Eğitim Merkezi sağladığı danışmanlık, kayıt, kabul, barınma, karşılama, yerleştirme gibi hizmetlerle, yurtdışı eğitim alanında tek yetkili eğitim merkezi olarak kaliteli hizmetleriyle sizlere her zaman yardımcı olmaktadır. Yurtdışı eğitimde yalnızca taklit edilebilen Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi, Azerbaycan Uzaktan Eğitim Bürosu farkıyla diğer merkezlerin sizlere gösteremeyeceği uluslararası anlaşmalara sahiptir. Azerbaycan uzaktan eğitim konusunda da her zaman en avantajlı çözümleri profesyonel danışmanlık hizmetleriyle sunan Eurostar Yurtdışı Eğitim Merkezi, dünyanın tüm çağdaş ülkelerinde kabul gören bir diploma sahibi olmanızı sağlamaktadır. .

1930 yılında kurulduğundan günümüze yükseköğretimde her zaman öncü olan Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi yalnızca Azerbaycan üniversite alanında değil, Kafkasya’nın da en büyük eğitim kurumudur. Azerbaycan uzaktan eğitim sistemi ile de mezun olabileceğiniz Azerbaycan üniversite eğitiminde; Ticaret, Sanayi, İstatistik, Tarım, Pazarlama, İşletme ve Vergi Sistemi gibi birçok bölümden her yıl binlerce uzman mezun yetişmektedir.

11 fakültesi ve 1 araştırma enstitüsünde okuyan 16 bin öğrencisiyle Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türkçe eğitim veren Türk Dünyası İşletme Fakültesi’ni kurmak için de Türk Dünyası Araştırma Vakfı ve İstanbul Üniversitesi kapsamlı bir işbirliği içerisine girmiştir. Azerbaycan üniversite eğitimi için maddi gücü zayıf olan 500’ü aşkın öğrenciye de burs verilmeye hala devam edilmektedir.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Fakülteler ve Bölümler

Uluslararası İlişkiler Fakültesi: 1989 yılında kurulan fakültenin 5 bölümünde, örgün ve Azerbaycan uzaktan eğitim sistemi bünyesinde 2000’in üzerinde öğrenci eğitim görmektedir. Uluslararası İlişkiler Fakültesinde 11 profesör, 39 doçent ve 70 öğretim görevlisi eğitim vermektedir.Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ücretleri oldukça makuldür.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Bölümleri;

Uluslararası Ekonomi İlişkileri
Ekonomi
Yabancı Dil
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Gümrük İşlemleri

Maliye Fakültesi: 2005 yılında eğitim hayatına başlayan fakültenin 3 bölümünde yaklaşık olarak 2000 öğrenci eğitim görmektedir. Örgün ve Azerbaycan uzaktan eğitim hizmeti verilen fakültede; 6 profesör, 18 doçent ve 54 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Bölümleri;

Maliye
Rus Dili
Vergi ve Vergilendirme

Genel Ekonomi Fakültesi: 17 profesör, 68 doçent ve 58 öğretim üyesinin eğitim verdiği fakülte, daha önceleri Ekonominin Düzenlenmesi Bölümü ismi ile hizmet vermekte ve 2009 yılından itibaren Genel Ekonomi Fakültesi adını almıştır. Örgün ve uzaktan eğitim ile birlikte toplam 1700 civarı öğrencisi bulunmaktadır.

Bölümler;

Sanayi Ekonomisi
Ekonomi Hukuku
Ekonominin Düzenlenmesi
Sosyal Kalkınma Ekonomisi
Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

Muhasebe ve Ekonomi Fakültesi: Toplamda 3 bölümden oluşan ve 1966 yılından günümüze eğitim veren fakültede, yaklaşık olarak 1200 öğrenciye 10 profesör, 36 doçent ve 15 öğretim üyesi eğitim vermektedir.

Bölümler;

Muhasebe
İstatistik
Denetim ve İktisadi Analiz

İşletme Yönetimi Fakültesi: 1 profesör, 14 doçent ve 11 öğretim görevlisinin bulunduğu fakülte, 1992 yılında kurulmuştur. Günümüzde örgün ve uzaktan eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık olarak 1000’dir.

Bölümler;

İşletme Yönetimi
Sivil Savunma ve Spor
Azerbaycan Dili

Bilgisayar ve Yönetim Fakültesi: 1972 yılında kurulan fakültenin 5 bölümü bulunmakta ve bu bölümlerinde okuyan 1300 öğrenciye 13 profesör, 56 doçent ve 48 öğretim görevlisi eğitim vermektedir.

Bölümler;

Bilgisayar
Bilgi Ekonomisi ve Teknolojileri
İşletme
Yönetim Ekonomisi
Matematik

Ticaret Fakültesi: 2001 yılında eğitim hayatına başlayan fakültede 3 bölüm bulunmakta ve örgün ile uzaktan eğitimle beraber 1000 öğrenciye 8 profesör, 33 doçent ve 43 araştırma görevlisi eğitim vermektedir.

Bölümler;

Ticaret
Pazarlama
Felsefe ve Siyaset Bilimi

Üreticilik Fakültesi: Örgün ve uzaktan eğitim ile birlikte toplamda 1000 öğrencisi bulunan ve 2000 yılında kurulan fakültenin 3 ana bölümünde 3 profesör, 22 doçent ve 31 öğretim görevlisi eğitim vermektedir.

Bölümler;

Gıda Dışı Ürün Üretimi ve İncelenmesi
Gıda Ürünleri Üretimi ve İncelenmesi
Standartlaştırma ve Sertifikasyon

Teknoloji ve Tasarım Fakültesi: 4 ana bölümü bulunan ve 1997 yılında eğitime başlayan fakültede 800 öğrenciye 6 profesör, 56 doçent ve 23 öğretim görevlisi eğitim vermektedir.

Bölümler;

Tasarım Mühendisliği
Gıda Ürünleri Teknolojisi
Teknoloji Makineleri ve Saha Mühendisliği
Fizik ve Kimya

Türk Dünyası İşletme Fakültesi: Türk Dünyası Araştırma Vakfı ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile kurulan fakültede 700 öğrenciye 3 profesör, 4 doçent ve 18 öğretim görevlisi Türkçe eğitim vermektedir.

Bölümler;

İşletme Kurma ve Yönetimi
Uluslararası İlişkiler

Hazırlık Fakültesi: Türk Dünyası İşletme Fakültesi haricindeki tüm fakültelerde eğitim Azerice ve Rusça verildiğinden, bu fakültelerde okuyacak öğrencilere Hazırlık Fakültesi’nde dil eğitimi verilmektedir. Eğitim süresi sonunda yapılan sınavda başarılı olan öğrenciler, lisans eğitimlerine başlamaktadır. Ayrıca İktisadi Araştırma Enstitüsü de hala eğitim vermekte ve bünyesinde 6 şube bulunmaktadır.

Şubeler;

Makro Ekonomi Siyaseti
Sosyal Kalkınma Problemleri
Dünya Ekonomisi ve Jeo-Ekonomik İlişkiler
Bölgelerin Sosyoekonomik Kalkınma Problemleri
İKÖ ve Yenileşme Ekonomisi
Sosyolojik İnceleme ve Danışmanlık

#azerbaycaneğitim #azerbaycanüniversiteleri #azerbaycandaüniversite #azerbaycanüniversiteleri #yurtdışındaüniversiteeğitimi #azerbaycanüniversite #azerbaycandaüniversiteeğitimi #kardeşülkedeeğitim #azerbaycandevletiktisatüniversitesi

Tercih Sebepleri

Azerbaycan Devlet Ressamlık Sanatlar AkademisiAzerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]

Tarafından desteklenmektedir WordPress. Tarafından tasarlanmıştır WooThemes

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!