Azerbaycan Eğitim Sistemi

Azerbaycan Eğitim Sistemi

Eurostar yurtdışı eğitim danışmanlık hizmetlerinden alabileceğiniz bilgiler arasında Azerbaycan eğitim sistemi de bulunmaktadır..

Azerbaycan Eğitim Sistemi

Azerbaycan eğitim sistemi, Azerbaycan’da eğitim stratejik bir öneme sahiptir. Demokratik- laik verilen eğitim Bologno eğitim kriterleri göz önüne alınarak verilmektedir. Milliyet, dil, ırk, din, cins, yaş, sağlık ve sosyal durumlar, faaliyet alanı, yaşayış alanı ve politik görüşler tüm vatandaşların eğitim hakkından yararlanabilmesi amacı ile gözetilmektedir. Azerbaycan hakkı 11 yıllık zorunlu eğitim öğretim görme hakkından yararlanmaktadır. İlkokul, genel orta ve tam orta eğitimden oluşan üç aşamalı eğitim belli eğitim programları dahilinde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

Genel orta okul eğitimi uzmanlaşmanın gerçekleştirileceği kurumlarda lise, ilk ve orta meslek okullarında, kolej ya da yüksek eğitim verilen kurumlarda gerçekleştirilmektedir. İlkokul eğitiminde temel okuma- yazma hesaplama gibi beceriler kazandırılırken mantık ve hayat bilgisi gibi dersler ise genel hatları ile çocukların zihinlerinde yer etmektedir.

Eğitimde Yazma – Konuşma

Genel orta eğitimde konuşma- yazmada ilerleme, iletişim becerileri, mantıksal- matematiksel becerileri edinme gibi becerilere kavuşabilmektesiniz. Tam orta eğitim sürecinde ise her türlü yetenek ve kabiliyetlerinizin gelişmesi sonucunda ilgi alanlarınıza göre meslek seçmeye yönelme ve hazırlanma gibi becerileri kazanma davranışı kazanabileceksiniz. Tam orta öğretim kurumundan mezun olmanız durumunda lise diploması almaya hak kazanmaktasınız.

Orta meslek eğitiminde meslek profilini kazanan öğrencilere ön lisans düzeyli meslek derecesi verilmektedir. Yüksek eğitim sürecinde ise lisans, yüksek lisans ve master düzeyinde ilerleyebileceğiniz şekilde eğitim sürecinden geçebileceğiniz konusundan emin olabilirsiniz.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!