Azerbaycan Bakü

Azerbaycan Bakü

Azerbaycan Bakü , Azerbaycan’ın Hazar Denizi batı kıyısında yer alan ve başkenti olarak bilinen yer Bakü’dür. En önemli kültür ve ...

Azerbaycan Bakü

Azerbaycan Bakü

Azerbaycan Bakü

Azerbaycan Bakü, Azerbaycan’ın Hazar Denizi batı kıyısında yer alan ve başkenti olarak bilinen yer Bakü’dür. En önemli kültür ve ticaret merkezi olarak bilinen Bakü Kafkaslar’ın en büyük şehri olarak bilinmektedir. Ülkenin en doğusunda yer alan bir liman kenti olan Bakü önemli kültür ve ticaret merkezidir. Bakü’de yaşayan nüfusun büyük çoğunluğunu Azerbaycanlılar oluşturmaktadır.

Hazar Denizi’nin en büyük liman kenti olarak bilinen Bakü kütüphane, tiyatro, sinema gibi kültürel mekanlar da kentin çekiciliği ve gezilme potansiyelini arttırmaktadır. Kültürel faaliyetler bakımından zengin olan Bakü her yerde olduğu gibi üniversite öğrencileri tarafından tercih edilecek yerler arasında yer almaktadır.

Azerbaycan’da Eğitim

Böylece Azerbaycan’da okuyan öğrenciler arasına girmeyi isteyenler listesine girebilmeyi başarabileceksiniz. 2000 yıllarından itibaren özellikle alt yapısında yenilik yapılan Azerbaycan’ın sokakları, restoranları, mahalleleri yenilenmiş olup gelenler için daha yenilikçi ve ilgi çekici yaklaşımlarla karşılanma gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.

Kendini adeta yeni baştan yaratan bu şehirde okumak ve kendinizi yurt dışında iyi ki okumuşum söylemlerinde bulunurken görmek istiyorsanız Azerbaycan Baki’de gidebileceğiniz üniversitelerin hangileri olduğu konusunda bir araştırma içerisine girebilirsiniz.

Bu üniversitelerin araştırmasını yaparken Euro Star yurt dışı eğitim danışma birimi ziyaretinde bulunarak size rehber olması bakımından yardım talebinde bulunabilirsiniz. Böylelikle istediğiniz bölümlerin hangi Azerbaycan üniversitelerinde olduğu konusunda bilgi sahibi olabileceğiniz gibi aynı zamanda kendinizi nasıl geliştirebileceğiniz bilgisini de deneyimli elemanların dilinden öğrenebilirsiniz.

Sovyetler Birliği 1991’de çöktüğünde, eski cumhuriyetleri geleceklerini belirlemek için mücadele ettiler. Bazıları komünist geçmişleriyle devam etmek isterken, diğerleri kapitalizmi sürdürmek istedi. Bazı durumlarda, rakip ülkeler ulusun geleceğini etkilemeye çalışırken savaş patlak verdi. Diğer eski Sovyet cumhuriyetleri, farklılıklarını uzlaştırmanın ve bağımsız devletler kurmanın bir yolunu buldu. Sonuçta ortaya çıkan herkes için özgürlüğe ‘geçiş’ adı verildi. Kaosun ortasında, kayda değer bir kurum, ülkenin liderliği için geçişi kolaylaştırdı: daha önce Dünya Bankası olarak bilinen Uluslararası Yeniden Yapılanma Ekonomik Kalkınma Bankası (IBRD). Ülke kalkınmasına ilişkin bu seminerlerde banka, sağlam ekonomik uygulamalar uygulayarak gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve politik zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı oldu. Mükemmel olmasa da, bu seminerler gelişmekte olan ülkelere ekonomik kalkınma yolunda nasıl başarılı olunacağını öğretmede etkili oldu.

Yeni bağımsız bir ulus olarak Azerbaycan ekonomik ve politik sorunlarla mücadele etti. Dünya Bankası, geçiş sürecinde diğer uluslara yardım etmek için eski Sovyetler Birliği’nde seminerler düzenledi. Bu seminerler, gelişmekte olan ülkelere yönetim becerilerini, muhasebe ve sanayileşme ilkelerini ve ekonomik kalkınma için gerekli diğer kavramları öğretmeyi amaçlamıştır. Zamanla bu, Sovyet sonrası ulusların gelişen ekonomilere sahip istikrarlı demokrasilere dönüşmesine yardımcı oldu. Bağlam olmadan bu seminerlerin ne kadar başarılı olduğunu tam olarak ölçmek imkansız – ancak Dünya Bankası seminerlerine katılan ulusların katılmayanlara göre çok daha az sivil huzursuzluk vakası yaşadıkları görülüyor.

Hükümet, ülkenin sorunlarını aşmak için ekonomisini ve doğal kaynaklarını geliştirmeye odaklandı. Ekonomik büyümeye odaklanmanın kısa vadede istikrarı sağlayacağını biliyorlardı. Başlangıçta, bu strateji, Azerbaycanlılar için bol miktarda doğal kaynak ve gelişmiş bir yaşam standardı ile artan bir nüfusla sonuçlandı. Zamanla artan zenginlik, dünyanın dört bir yanından Azerbaycan’ın bol doğal kaynaklarını ve stratejik jeopolitik konumunu sömürmekle ilgilenen yatırımcıları cezbetti. Bu yatırımların sonucunda Azerbaycan, kişi başına düşen yıllık 15 bin doları aşan gelirle Güney Asya’nın en zengin ülkelerinden biri haline geldi.

Ekim 2016’daki ülke çapındaki seçimler yeni bir cumhurbaşkanı ve parlamento gördü – ancak seçilenler hala önlerinde birçok zorlukla karşı karşıya. 2016-17 Ramazan aylarında, iki grup arasındaki şiddetli bir çatışma, güneybatı Azerbaycan’da tam ölçekli bir savaşa dönüştü. Devam eden çatışma, hem siviller hem de askeri personel arasında büyük kayıplara ve her iki ülkede de altyapı ve mülkte ciddi hasara neden oldu. Devam eden bu çatışma, Azerbaycan’ın zengin doğal kaynaklarını ve Avrupa ile Asya arasında bir ulaşım yolu olarak stratejik konumunu geliştirme çabalarını daha da engelledi. Sonuç olarak, başarılı kalkınma, tüm sosyal sınıflardan vatandaşlar arasında barışçıl işbirliğini gerektirir; çekişme zamanlarında, rakip gruplar bölünmeleri kendi çıkarları için kullanmaya çalıştıkça bu işbirliği daha da zorlaşıyor.

Azerbaycan’ı çevreleyen bugünün siyasi iklimi ışığında, birçok kişi ülkenin mevcut başarısını petrol kazançlarına veya Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını ilan ettiği 1992’den sonraki çabalarına bağlıyor. 11 Eylül sonrası Amerika, fonları Afrika Birliği veya Güney Sudan’dakiler gibi eski kolonileri güçlendirmeye giden fonları ulus inşasına da yönlendirdi. Ne strateji güçlü bir liderlikle sonuçlanır ne de bir ulusun bir kez daha iç çekişmeler nedeniyle dağılmasına izin vermeden önce belirli bir yönünü güçlendirmez. Bunun yerine, mücadele eden ülkelerin herhangi bir ortamda başarılı olmak için gerekli olan temel dersleri öğrenebilmeleri için geçiş zamanlarında güçlü liderliğe ihtiyaç vardır.

 

Adres Te. No.
Katip Mustafa Çelebi Mavi Han İstiklal Caddesi No: 49 D:kat:5, 34433 Taksim/İstanbul (0212) 709 87 09
Puanla
[OY: 1 Ortalama: 5]
Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!