Azerbaycan Hakkında

Azerbaycan Hakkında

Batı Asya ve Doğu Avrupa’yı birbirine kesiştiren Azerbaycan giderek gelişmiş ülkeler arasında yer almaya başlamaktadır. Yurtdışından sınavsız öğrenci..

Azerbaycan Hakkında

Azerbaycan hakkında, Azerbaycan Cumhuriyeti Kafkasya’da yer alan bir ülkedir. Bu ülkenin doğusunda Hazar Denizi, kuzeyinde Rusya, kuzeybatısında Gürcistan, güneyinde İran, batısında Ermenistan yer almaktadır. Nahcivan Özerk Cumhuriyeti de Azerbaycan’a bağlıdır. Azerbaycan’ın ortalama yüksekliği 657 m’dir. Azerbaycan’ın iklimi çeşitlilik göstermektedir. Büyük Kafkas Dağları’nın kuzeyinden gelen soğuk hava, Küçük Kafkasların güneyinden gelen sıcak hava ve Hazar Denizi’nin bulunduğu bölgedeki iklim çeşitliliği bölgeye hakimdir. Azerbaycan’ın başlıca doğal kaynakları doğalgaz, petrol, metaller, demir yatakları ve alüminyum’dur. Azerbaycan’da deniz seviyesine yakın bazı topraklarda su baskınları görülmekte; aynı zamanda kimi zaman deprem durumu ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Azerbaycan Başkenti ve Geçim Kaynağı

Başkenti Bakü’dür. Tarım ve hayvancılık, sanayi, doğal kaynaklar, enerji ve dış ticaret ekonomik geçim kaynaklarıdır. Zengin bir kültürel mirası bulunan ülkenin opera, tiyatro gibi sahne sanatlarını barındıran bir ülke olma özelliği bulunmaktadır. Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti 1918 yılında kurulmuştur. 28 Nisan 1920 yılında Sovyetler Birliği topraklarına katılmıştır. Azerbaycan üniter bir anayasal cumhuriyet olarak bilinmektedir.

TÜRKSOY ve Türk Konseyi’nin aktif bir üyesidir. 158 ülke ile diplomatik ilişkisi olan ülkenin 38 uluslararası kuruluşla üyeliği bulunmaktadır. Azerbaycan’ın resmi bir dini yoktur. Halkın çoğunluğunu Şiiler oluşturmaktadır. Diğer birçok ülkeye göre Azerbaycan sosyal ve ekonomik yönden kendini geliştirmiş ve okuma- yazma potansiyeli üst düzeylere taşımış bir ülkedir. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Azerbaycan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde iki yıllık daimi olmayan üyeliğe başlamıştır.

Messenger, Instagram ya da WhatsApp üzerinden iletişime geçmek için hemen tıkla! Messenger ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! Instagram ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş! WhatsApp ile iletişime geçmek için hemen tıkla, konuş!